ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  ΝΕΑ
  ΑΡΧΑΙΑ
  ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ


  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ( 1Χ4=4)

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
  ΛΟΓΙΚΗ –ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
  ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ

 • Β - ΛΥΚΕΙΟΥ

  Όπως και στη Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ