ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-

 • Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

  ΝΕΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΦΥΣΙΚΗ


  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  (2χ4=8)

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΧΗΜΕΙΑ 
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ Η ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  ΔΥΚΤΙΑ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Β - ΛΥΚΕΙΟΥ

  Όπως και στη Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ