ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  ΝΕΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ( 1Χ4=4)

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΑΓΓΛΙΚΑ Η ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  ΕΜΠΟΡΙΚΑ - MARKETING

 • Β - ΛΥΚΕΙΟΥ

  Όπως και στη Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ