ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  ΝΕΑ
  ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΘΕΑΤΡΟ
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ


  ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  (2χ4=8)

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Β - ΛΥΚΕΙΟΥ

  Όπως και στη Γ - ΛΥΚΕΙΟΥ