Ανανέωση της επαγγελματικής άδειας οδηγού


ΠΕΙ Οδηγών - (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

Μαθήματα για  ανανέωση επαγγελματικής άδειας φορτηγού ή λεωφορείου

Τα μαθήματα επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, οι οποίοι, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αφορά την επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των Επαγγελματιών Οδηγών πάνω σε σύγχρονα θέματα μεταφορών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών τόσο κατά την πρόσβαση στο επάγγελμα, όσο και κατά την άσκηση της δραστηριότητας του οδηγού. Μέσω του Π.Ε.Ι. προωθείται η ορθολογική και αμυντική οδήγηση η οποία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου και μείωσης των ατυχημάτων.

Εξετάσεις για απόκτηση ή ανανέωση άδειας ADR - Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων !

Οι εγγραφές για τα μαθήματα προαιτημασίας έχουν αρχίσει.

 

* Μαθήματα για απόκτηση ΠΕΙ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Όλοι οι οδηγοί Λεωφορείων και Φορτηγών με μικτό βάρος 3.5 τόνων και άνω (άσχετα αν είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδηγού) θα πρέπει βάση της νομοθεσίας 2007 η οποία εφαρμόζετε από φέτος να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Για να εξασφαλίσουν ΠΕΙ, οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα περιοδικής κατάρτισης διάρκειας 35 ωρών.


* Προετοιμασία εξετάσεων για νέους επαγγελματίες οδηγούς  Λεωφορείου - Φορτηγού - Ταξί


 * Προετοιμασία για εξετάσεις ADR  Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων FOLLOW US

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
Limassol, 3076

CONTACTS
Email: educosultuk@tutors.ac.cy
Phone:  25736661
Fax: 25336896

Thanks for filling out form!