Αίθουσες για ιδιωτική χρήση

Ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες εγκεκριμένες απο  φορείς  όπως Ανάδ, ΤΟΜ και άλλοι
εξεταστικοί οργανισμοί, παραχωρούντε έναντι αμοιβής.
Επικοινωνήστε στο τηλ. 25736661

professional classroom to host your training
approved hrda trainning classes
Call us on 25736661

CONTACT FORM

Thanks for filling out form!