Επιχορηγημένα προγράμματα

Λογισμικά φύλλα
εργασίας με το εργαλείο
MS Excel

Επεξεργασία κειμένου με
το εργαλέιο MS Word 

FOREX business English

Οικονομικές καταστάσεις ανάγνωση και ανάλυση με τη βοήθεια αριθμοδεικτών

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ψηφιακές δεξιότητες

Εξυπηρέτηση πελατών επισιτιστικών μονάδων

Προώθηση της επιχείρησης μέσω FACEBOOK

Στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμός - πρόβλεψη πωλήσεων 

Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία με πελάτες

Εργασιακή νομοθεσία στην Κύπρο

Αγγλικά για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών - τουριστικό τομέα

Αγγλικά για επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων

CYBERSAFE - Securing corporate assets

GOOGLE ADWORD - Fundamentals and search advertising

Ρωσσικά για επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων 

Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

CISA
(CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR)
revision course

DATA ANALYSIS using 
Ms EXCEL
Advanced Techniques

EXCEL data Analysis for FOREX

Ψηφιακό γραφείο σε τρείς συναντήσεις

Οικονομικές καταστάσεις ανάγνωση και ανάλυση με τη βοήθεια αριθμοδεικτών

Στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμός - Εργαλεία για ενα επιτυχημένο μάνατζερ

Άρχες λογιστικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Ψηφιακή Σχεδίαση με το Λογισμικό AUTOCAD

Τουρκικά για δικηγόρους

ADDRESS
62 Vasileos Konstantinou
3076 Limassol

GPS coordinates:
Latidute:       34.690006
Longtidute:  33.024170

CONTACTS
Email: tutors@tutors.ac.cy
Phone: 25736661
Fax: 25336896