Προώθηση της Επιχείρησης μέσω των Κοινωνικών Δικτύων (Facebook)

Πληροφορίες προγράμματος

Δωρεάν για άνεργους κάτω υπό προϋποθέσεις 
Δίδακτρα μετά από επιχορήγηση:  €65
Δίδακτρα χωρίς επιχορήγηση:  €320
Διάρκεια: 15 ώρες

Περιγραφή:

Τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα καθιστούν απαραίτητη την παρουσία μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης στην παράλληλη εικονική πραγματικότητα δίνοντας της, την ευκαιρία να προβάλει τα προϊόντα και υπηρεσίες της σε μεγαλύτερο φάσμα πελατών 365 μέρες

Στόχοι:

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα:

- Δυνατοτήτων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα εργαλεία που προσφέρονται

- Δημιουργία λογαριασμού της επιχείρησης

- Διαχείριση του λογαριασμού της επιχείρησης

- Στοχευμένες μέθοδοι προσέλκυσης νέου πελατολογίου.

- Μέθοδοι προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών

- Παρουσίαση εταιρικών σελίδων και αξιολόγηση


Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι διαφόρων εταιρειών που έχουν τις βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι πέραν των 6 μηνών άνεργοι.

Προώθηση της Επιχείρησης μέσω των Κοινωνικών Δικτύων (Facebook)

Thanks for filling out form! You will be added to our contact lists.

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
3076 Limassol

Google Maps:
https://goo.gl/maps/3pwCVta3pdgrYBqV9

CONTACTS
Email: tutors@tutors.ac.cy
Phone: 25736661
Fax: 25336896