Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Είσαι άνεργος και επιθυμείς να εξασφάλισεις εργασία ?
 • Είσαι εργαζόμενος και θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά?
 • Είσαι εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτησης ή επιθυμείς να γίνεις
  πιστοποιημένος εκπαιδευτής?
  Αν επιθυμείς να έχεις δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης. 

Μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων έχεις την ευκαιρία να γίνεις επαγγελματίας εκπαιδευτής.

Με την ραγδαία εξέλιξη που υπάρχει σε όλους τους τομείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την εξέλιξη που υπάρχει στην εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα είναι ένας τομέας όπου πρέπει να είμαστε πάντα ενημερωμένοι και να ακολουθούμε νέες τεχνικές και νέα εργαλεία μάθησης τα οποία έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να κάνουν την εκπαίδευση πολύ πιο εύκολη, προσιτή αλλά και διασκεδαστική. Σίγουρα ένας χαρούμενος εκπαιδευόμενος, ενήλικας ή ανήλικος, μπορεί να μάθει πολύ περισσότερα. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος, Σωκράτης» επομένως όλοι οι σωστοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους καριέρας. Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε όποιο εκπαιδευτή θέλει να αναναιώσει τις γνώσεις του ή να αποκτήσει νέες γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην μελλοντική του καριέρα.

Το επαγγελματικό πεδίο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτησης διαλαμβάνει τους τομείς εργασίας που αφορούν στην διάγνωση αναγκών κατάρτησης καθώς και στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτησης.

Μαθήματα προαιτημασίας
 για εξέταση Εκπαιδευτή
Επαγγελματικής Κατάρτησης

Προγράμματα επιχορηγημένα απο την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Επιλογή προγραμμάτος:

 Eπιλέξετε ένα απο τα τρία προγράμματα προετημάσιας:

 1. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για καθηγητές χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία

 2. ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για καθηγητές με μερική εκπαιδευτική εμπειρία 

 3. ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για έμπειρους εκπαιδευτές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΕΠ/CYQF/EQF5-ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ανάγκη κατάρτησης:

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η δημιουργία του προγράμματος αυτού προέκυψε από την ανάγκη για την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών στη Διαδρομή 1 στα Κριτήρια ένταξης υποψηφίων ΕΕΚ κατά την εξέταση τους όσο αφορά ανάγκες κατάρτισης, αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των υποψηφίων για προσφορά αποτελεσματικής κατάρτισης μέσω των 4 Πεδίων Εφαρμογής και δυνατότητα πιστοποίησης ως ΕΕΚ με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5».

Πληροφορίες:

 • Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για έμπειρους εκπαιδευτές
 • 84 ώρες
 • Δίδακτρα για διακιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ €357
 • Χωρίς χορηγία €1785

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΕΠ/CYQF/EQF5-ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ανάγκη κατάρτησης:

    Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας.

    Η δημιουργία του προγράμματος αυτού προέκυψε από την ανάγκη για την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών στις Διαδρομές 2, 3 και 4 στα Κριτήρια ένταξης υποψηφίων ΕΕΚ κατά την εξέταση τους όσο αφορά ανάγκες κατάρτισης, αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

    Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των υποψηφίων για προσφορά αποτελεσματικής κατάρτισης μέσω των 4 Πεδίων Εφαρμογής και δυνατότητα πιστοποίησης ως ΕΕΚ με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5». 

Πληροφορίες:

 •         Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για         καθηγητές με μερική εκπαιδευτική εμπειρία
 •         42 ώρες
 •         Δίδακτρα για τους διακιούχους της επιχορήγησης ΑνΑΔ €181
 •        Χωρίς χορηγία €895

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΣΕΠ/CYQF/EQF5-ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ανάγκη κατάρτησης:

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η δημιουργία του προγράμματος αυτού προέκυψε από την ανάγκη για την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών στη Διαδρομή 1 στα Κριτήρια ένταξης υποψηφίων ΕΕΚ κατά την εξέταση τους όσο αφορά ανάγκες κατάρτισης, αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των υποψηφίων για προσφορά αποτελεσματικής κατάρτισης μέσω των 4 Πεδίων Εφαρμογής και δυνατότητα πιστοποίησης ως ΕΕΚ με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5».

Πληροφορίες:

 • Προετοιμασία για την εξέταση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης για έμπειρους εκπαιδευτές
 • 14 ώρες
 • Δίδακτρα για τους διακιούχους της επιχορήγησης ΑνΑΔ  €60
 • Χωρίς χορηγία €298

Πιστοποίηση Εκπαιδευτή
Επαγγελματικής Κατάρτισης

Περιγραφή προτύπου επαγγελματικού προσόντος:

Το επαγγελματικό πεδίο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτησης διαλαμβάνει τους τομείς εργασίας που αφορούν στην διάγνωση αναγκών κατάρτησης καθώς και στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτησης.


Μεθόδοι εξέτασης απόδοσης:

Η εξέταση των δεξιωτήτων και των απαραίτητων γνώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής του επαγγελματικού προσόντος "Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτησης" διενεργέίται με τη χρήση των πιο κάτω μεθόδων εξέτασης:

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης, όταν η εξέταση
 • Μελέτη περίπτωσης / ειδική εργασία / υπόδηση ρόλων
 • Προσωπική συνέντευξη / προφορική εξέταση
 • Γραπτή εξέταση