Εξιδεικευμένα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου & Κυβερνητικές


Προετοιμάσου σωστά για να έχεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να πάρεις την καλύτερη θέση για γρήγορο διορισμό! 

Εξέτασεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Εξιδεικευμένα Μαθήματα προετοιμασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας για για την εξέταση: 

Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:
(α) Ελληνικά
(β)Αγγλικά
(γ) Γενικές Γνώσεις

Τα μαθήματα θα παραδίδονται διαδικτυακά εξ αποστάσεως. Σε επρίπτωση που κάποιος δεν έχει την ευχέρεια να είναι παρόν στο μάθημα, θα του αποστέλλετε ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσει το μαθημα σε βιντεογράφηση.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων: Θα ανακοινωθούν

Ημερομηνία εξέτασης: Θα ανακοινωθεί 

Διαδικασία εγγραφής 

Εγγραφή

Thanks for filling out form! You will be added to our contact lists.