ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

EDUCATIONAL CONSULTANT FOR STUDYING IN THE UK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:
1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η συμβουλος θα σε καθοδηγήσει να επιλέξεις τον κλάδο και το πανεπιστήμιο που είναι το καλύτερο για να πετύχεις τους ακαδημαικούς στόχους σου. Σάς προσφέρουμε:
🔸προσωπικές συνεντέυξεις;

🔸ενημέρωση και καθοδήγηση για τις εναλλακτικές επιλογές σπουδών; 

🔸έρευνα για τον κλάδο που προσφέρουν τα πανεπιστήμια για τα οποία σε ενδιαφέρουν.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Η σύμβουλος θα:
🔸βοηθήσει με την ετοιμασία της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ η οποία είναι απαραίτητη για τήν επιτυχή έκβαση των αιτήσεων;

🔸ετοιμασία και αποστολή των αιτήσεων στα πανεπιστίμια (αίτηση UCAS); 

🔸παρακολούθηση και ενημέρωση για την πορέια τών αιτήσεων; 

🔸αξιολόγηση τών τελικών επιλογών μετά την λήψη τών αποφάσεων τών πανεπιστημιών.

3. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΊΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

🔸δίδακτρα

🔸κόστος ζωής 

🔸φοιτητικό δάνειο

SERVICES PROVIDED:
1. CONSULTING SERVICE
The educational consultant will help you choose a course and a university that is suited to your needs and abilities so that you can achieve your academic goals.
We offer: 

🔸personal interviews;

🔸information and guidance about alternative degrees and universities; 

🔸research into the courses offered by the universities which interest you.

2. COMPLETING YOUR UNIVERSITY APPLICATION FORM 
The consultant will:

🔸help you prepare your personal statement which is mecessary for the success of your application; 

🔸prepare and send the application to the universities of your choice (UCAS form); 

🔸follow the progress of your application and directly inform you about it; 

🔸evaluate your choices after the universities you have chosen have responded to your application. 

3. HELP WITH TRANSLATING YOUR APOLITIRION AND OTHER NECESSARY DOCUMENTS.

4. ADVISE ON THE FINANCIAL ASPECTS OF YOUR STUDIES:
🔸tuition fees

🔸cost of living 

🔸student loan 

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
Limassol, 3076

CONTACTS
Email: educosultuk@tutors.ac.cy
Phone:  25736661
Fax: 25336896

Thanks for filling out form!