Τούρκικα για δικηγόρους

Αρχικό επίπεδο

Το πρόγραμμα καλύπτει λέξεις και βασικούς νομικούς όρους στην τουρκική γλώσσα, που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική υποστήριξη των τουρκόφωνων πελατών. 

Η σειρά μαθημάτων είναι διάρκειας 3 μηνών και απευθύνεται σε δικηγόρους, επαγγελματίες νομικούς, πτυχιούχους νομικής και φοιτητές νομικής. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος Τουρκικά για Δικηγόρους.

Στόχος του προγράμματος

• Να κατανοούν απλούς διαλόγους στην τουρκική γλώσσα

• Να συζητούν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λεξιλόγιο στην τουρκική γλώσσα.

• Να κατανοούν μικρά νομικά κείμενα στην τουρκική γλώσσα


Στοιχεία προγράμματος

 • Διάρκεια προγράμματος: Συνολική διάρκεια 40 ώρες

  Κόστος συμμετοχής: €800 ή €200 για δικαιούχους επιχορήγησης ή Δωρεάν για άνεργους

  Έναρξη: Θα ανακοινωθεί

  Αριθμός συναντήσεων: 20

  Ενδεικτικές μέρες και ώρες μαθημάτων: Θα ανακοινωθεί

  Eλάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12

  Τρόπος διδασκαλίας : Εξ αποστάσεως