Προαιτημασία για τις εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους

 Προγράμματα:


Προαιτημασία σε τμήμα
Δίδακτρα : €350

14.5.2021 Παρασκευή 16:00 - 19:00
15.5.2021 Σάββατο 14:00 - 18:30
16.5.2021 Κυριακή 14:00- 17:00

Προαιτημασία σε ιδαίτερο μάθημα
Δίδακτρα : €50 την ώρα

Τελευταία ημερομηνία υποβολής για τις εξετάσεις: 7/5/2021
Αποτελέσματα εξετάσεων: 15/7/2021

Περιγραφή προγράμματος:

Παραδίδονται επαναληπτικά μαθήματα σε ασκούμενους δικηγόρους για τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Τα ταχύρρυθμα μαθήματα παραδίδονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στόχοι του προγράμματος:

•Τα βοηθητικά μαθήματα παρέχουν τα εξής:

• Ταχύρυθμη της εξεταστέας ύλης περιλαμβανομένης νομοθεσίας και νομολογίας (Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο της Απόδειξη, Ποινική Δικονομία, Πολιτική Δικονομία, Δίκαιο των Συμβάσεων, Αστικά Αδικήματα, Εταιρικό Δίκαιο, Περί Δικηγόρων/Δικαστηρίων Νόμοι και Δεοντολογία).

• Λύση προηγούμενων γραπτών.

• Καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο απάντησης των γραπτών.

• Λύση οποιωνδήποτε ερωτήσεων και αποριών του ασκούμενου δικηγόρου.

Choose payment method 

CONTACT FORM

Thanks for filling out form!

ADDRESS
62 Vasileos Constantinou
3076 Limassol

Google Maps:
https://goo.gl/maps/3pwCVta3pdgrYBqV9

CONTACTS
Email: tutors@tutors.ac.cy
Phone: 25736661
Fax: 25336896