Ηλεκρονικοί Υπολογιστές

Pre A level course

Περιγραφή προγράμματος:

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του κινητού τηλεφώνου οι μαθητές σε ομάδες των 2 και 3 μαθητών αναλαβάνουν διαφορετικά καθήκοντα και δημιουργούν μικρά έργα λογισμικών προγραμμάτων.

Το προγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να δώσει την πρακτική εμπειρία στα παιδιά που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το A Level Computing.


Έμπειροι καθηγητές διδάσκουν σε μικρά τμήματα

Επιτυχία απο την πρώτη εξέταση

Κάνε την εγγραφή σου σήμερα


Cambridge International AS & A Level

Computer Science 9618

Cambridge International AS & A Level Computer Science

encourages learners to meet the needs of Higher Education courses in computer science as well as twenty-first century digital employers. It encourages learners to think creatively, through applying practical programming solutions, demonstrating that they are effective users of technology.


Our approach in Cambridge International AS & A Level Computer Science encourages learners to be:

confident, using a range of technology and programming paradigms responsible, using technology ethically reflective, as programmers, improving their own programming solution innovative, creating efficient solutions to problems engaged, in technology, how it is built and how software solutions are developed. 

Key concepts

Key concepts are essential ideas that help students develop a deep understanding of their subject and make links between different aspects. Key concepts may open up new ways of thinking about, understanding or interpreting the important things to be learned.


Good teaching and learning will incorporate and reinforce a subject’s key concepts to help students gain:

•  a greater depth as well as breadth of subject knowledge

•  confidence, especially in applying knowledge and skills in new situations

• the vocabulary to discuss their subject conceptually and show how different aspects link together

• a level of mastery of their subject to help them enter higher education.