ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

Πρόγραμμα μαθημάτων 2024 - 2025

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά

Φυσική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά

Λογιστική

Πολιτική
Οικονομία

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέα Ελληνικά

Αγγλικά

Ιστορία

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέα Ελληνικά

Αρχαία
Ελληνικά

Λατινικά

Ιστορία

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα Ελληνικά

Αγγλικά

Πολιτική
Οικονομία

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Νέα Ελληνικά

Ιστορία